Fadderuka

Ny student, fadderukene neste!


Fadderukene ved NTNU arrangeres alltid i de 1-2 første ukene av skoleåret. Fadderukene er en måte der nye studenter blir kjent med resten av klassen, samt sin egen linjeforening. Mer informasjon om hvor og når du skal møte opp finnes på nettsiden til førsteårets materialstudenter.

Fadderuka arrangeres i samarbeid med Bergstuderendes Forening, linjeforeningen for Materialteknologi, Petroleumsteknologi, Tekniske Geofag og Geologi Realfag. Faddergruppene vil bestå av studenter fra disse linjene.

Hvem kontakter jeg for å finne faddergruppen min?
Fadderansvarlig:

  • Fadderansvarlig for Berg bestemmes på Generalforsamling. Hvem dette blir i 2022 er enda ikke bestemt.

Hvilken farge er det på t-skjortene til fadderne?

  •  Blå farge vil det være på t-skjortene til fadderne

Hva skal jeg gjøre de to første ukene, og hva er viktig få med seg?

  • Arrangementene for fadderukene 2022 er enda ikke bestemt, dette vil oppdateres så snart dette er bestemt.

Der oppmøteinfo ikke er gitt ordnes dette i faddergruppene.