Kontakt

Hvem sitter i styret til DHL?

Styret i DHL består av 5 medlemmer: Leder, Økonomiansvarlig, Bergkontakt, Web-Ansvarlig og Hytteansvarlig.

Styreleder: Margherita Akhtari
E-post: leder@dehoylegerte.no
Om stillingen: Styrelederen har det overordnede ansvaret for DHL og foreningens aktiviteter, lederen er foreningens bindeledd til instituttet, samt ansvarlig for økonomi sammen med økonomiansvarlig.

Økonomiansvarlig: Abdul H. Maajid
E-post: okonomi@dehoylegerte.no
Om stillingen: Økonomiansvarlig har som tittelen antyder ansvaret for økonomien til DHL sammen med lederen. Det er økonomiansvarlig som er ansvarlig for budsjett, regnskap, utbetalinger av støtte til andre grupper. Økonomiansvarlig fungerer også som nestleder dersom styreleder ikke er tilgjengelig.

Bergkontakt: Eirik Torset
E-post: bergkontakt@dehoylegerte.no
Om stillingen:  Bergkontakt er DHL sitt bindeledd inn til Bergstuderendes Forening, som er hovedlinjeforeningen for Materialteknologistudentene. Bergkontakten er ansvarlig for bestilling av Bergmandsdrakter, samt smelting av knapper til drakten. I tillegg til dette så har Bergkontakten en rekke småoppgaver for begge de to linjeforeningene.

Web-ansvarlig: Vegard Bakkene Aasen
E-post:  web@dehoylegerte.no
Om stillingen: Web-ansvarlig har ansvar for DHL sin nettside, facebook-side, samt administratorrettigheter til den interne facebook-gruppen.

Lesethytteansvarlig: Haakon Kirksæter
E-post: leset@dehoylegerte.no
Om stillingen: Lesethytteansvarlig er ansvarlig for IMA (Instituttet for Materialteknologi) sin egen hytte, nemlig Leset Smeltehytte. Denne kan besøkes gratis av alle studenter og ansatte ved instituttet og hytteansvarlig har hovedansvar for at hytta holder god nok stand.