Begynnelsen

September 2000: 

  • Bergforeninga kaller inn til møte med materialteknologi-studenter, Berg-foreningas styre og andre engasjerte Bergfolk, samt representanter for HC. Dette for å ta tak i en generell misnøye blant eldre mat.tek.studenter angående Berg-foreninga, og disse vil ha oppklaring på hva vi vil. Mat.tek.studentene bestemmer seg for å kalle inn til eget allmøte hvor vi avgjør saken.
  • 12.september: Allmøte for mat.tek.studenter. Etter litt diskusjon fram og tilbake bestemmer vi oss for å starte egen interesseorganisasjon samtidig som vi fortsetter i Bergforeninga.

Oktober 2000:

  • 3.klasse skriver og diskuterer lovverk.

31.oktober 2000:

  • Første offisielle allmøte til organisasjonen. 3.klasse legger fram lovverk. Dette blir diskutert, den levende legende Leif Johan From Bøthun utmerker seg med hyppige kommentarer og innvendinger.

7.november 2000:

  • Nytt allmøte. Det nåværende lovverk blir lagt fram og vedtatt. Vårt første styre velges. Navnesaken blir kort diskutert, det blir bestemt å ta tenkepause i saken til over nyttår.

10-12.november:

  • Materialteknologenes første Røros-tur og første bedriftspresentasjon. En takk rettes herved til Marte Theodorsen som har jobbet hardt for å få i stand dette hyggelige arrangementet, og til Elkem som stilte opp med gratis mat og drikke før avreise.

14.november:

  • Generalforsamling i Bergforeninga. En håndfull oppmøtte materialteknologer presenterer interesseorganisasjonen og lar Berg-folket vite hva vi tenker.