Om oss

Lite miljø, store hjerter

Materialteknologi er et lite studie, som vil si at man får et veldig tett miljø. Vi holder også til litt adskilt fra resten av campus i et bygg midt på Gløshaugen campus, som vil si at det bare er sine egne man møter på lesesalen, som fører til et trygt og varmt studiemiljø.

Masse morsomt å finne på utenom studier óg

Det som gjør Trondheim til Norges beste studieby er i hovedsak miljøet her i byen, og mye av det skyldes frivilligheten. Det er en rekke verv og aktiviteter man kan melde seg på, og det er viktig å se på hva som finnes i starten siden mesteparten av fristene for påmelding er i slutten av August.

Viktige folk å huske på


Jeg kan blant annet bistå med veiledning knyttet til opptak, innpassing, utdanningsplan, vitnemål, utvekslingsmuligheter, studiemiljø, trivsel, motivasjon, sykdom, permisjon, psykososiale spørsmål, karriere og annet du måtte lure på som ny student, underveis i eller mot slutten av studiet.”

Andreas Fjeldstad

StudieVeilederen til MTMT


Som instituttilligstvalgt (ITV) representerer jeg studentene på materialteknologi på instituttnivå. Det vil si at hvis noen har problemer med en foreleser eller et emne generelt, ikke har nok leseplass, eller har opplevd trakassering og mobbing, så kan de kontakte meg; sånn at jeg kan ta det videre til instituttet. I tillegg samarbeider jeg med de andre ITV’ene på fakultet i studentrådet NV for å gjøre studentlivet så bra som mulig for alle”

Live Nordbø

Institutts-tillitsvalgte for materialteknologi