Om DHL

Hva er DHL?

DHL er en interesseorganisasjon for studentene på Institutt for Materialteknologi ved NTNU. Vi ønsker å hjelpe deg med å knytte tettere bånd til dine medstudenter, professorer og bedrifter gjennom flere ulike arrangementer og sammenkomster. DHL-styret består av styreleder, økonomiansvarlig, Bergkontakt og web-ansvarlig. Den «daglige driften» er kort fortalt å være tilgjengelig for studentene, sørge for kaffe i hylla, samt at de tradisjonelle arrangementene avholdes som de skal.

DHL har også en fot innenfor døren til Bergforeningen. Det er en felles linjeforening for alle studenter innen petroleum, tekniske geofag, geologi og materialteknologi. Les mer om hva De Bergstuderendes Forening gjør på http://bergstud.no/

Our Principles

Ved NTNU Materialteknologi danner våre prinsipper grunnlaget for alt vi gjør. Vi er forpliktet til kvalitet, innovasjon og samarbeid, noe som driver oss til å levere høyeste kvalitet innen materialforskning og utvikling. Vår dedikasjon til bærekraft og etiske praksiser sikrer at vårt arbeid ikke bare tilfredsstiller dagens behov, men også ivaretar behovene til kommende generasjoner. Med fokus på integritet, kreativitet og innvirkning, streber vi etter å gjøre en meningsfull forskjell i verden gjennom vår uopphørlige streben etter materialinnovasjon.