Hvem er vi?

DHL er en interesseorganisasjon for studentene på Institutt for Materialteknologi ved NTNU. Vi ønsker å hjelpe deg med å knytte tettere bånd til dine medstudenter, professorer og bedrifter gjennom flere ulike arrangementer og sammenkomster. DHL-styret består av styreleder, økonomiansvarlig, Bergkontakt og web-ansvarlig. Den «daglige driften» er kort fortalt å være tilgjengelig for studentene, sørge for kaffe i hylla, samt at de tradisjonelle arrangementene avholdes som de skal.

DHL har også en fot innenfor døren til Bergforeningen. Det er en felles linjeforening for alle studenter innen petroleum, tekniske geofag, geologi og materialteknologi. Les mer om hva De Bergstuderendes Forening gjør på http://bergstud.no/

Statutter DHL

Besøksadresse:
Alfred Getz’ vei 2
7034, Trondheim

Organisasjonsnummer:
99 39 10 678